Necelebrity


Medailón o prof. Márii Šustrovej, lekárke, ktorá sa venuje deťom s Downovým syndrómom. práca p. profesorky, domáce prostredie, syn, ktorý je tiež postihnutý Downovým syndrómom

Medailón o prof. Márii Šustrovej, lekárke, ktorá sa venuje deťom s Downovým syndrómom. práca p. profesorky, domáce prostredie, syn, ktorý je tiež postihnutý Downovým syndrómom

Nájdete nás na Facebooku