Osobnosti náboženského života


Osobnosti náboženského života.PhDr.Ladislav Jurkovič,evanjelický farár,s neobyčajne vzácnym jazykovým vybavením,teologickým a filozofickým vzdelaním.

Nájdete nás na Facebooku