Romantické prelúdium


Pásmo slávnych melódií svetových i slovenských skladateľov v interpretácii klavíristu Tomáša Seidmanna s doprovodom rozšíreného Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.

Nájdete nás na Facebooku