Hedda Gablerová


Pôvodná televízna inscenácia divadelnej hry. Autor nastoluje svoje kritické zrkadlo jedincovi, spoločenskej sfére, jeho spôsobu života a jeho morálke.

Nájdete nás na Facebooku