Bohoslužby (zahraničný prenos) (Popolcová streda)

Streda 14.02.2018


Vhodné pre všetkých HD

Priamy prenos. Svätá omša s požehnaním a udelením popola na znak ľudskej pominuteľnosti z Baziliky sv. Sabiny v Ríme, celebruje pápež František.

Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo; tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium.“ Pre mnoho kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním. V Rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu.

Nájdete nás na Facebooku