Osobnosti duchovného života (Jozef Kútnik - Šmálov)

Streda 22.11.2017


Vhodné pre všetkých

Dokumentárny film o zakladateľovi najvýznamnejších katolíckych vydavateľstiev.

Dokumentárny film o Jozefovi Kútnikovi - Šmálovi, zakladateľovi Diela koncilovej obnovy, pri príležitosti jeho dvojnásobného jubilea: 90-teho výročie narodenia a 20-teho výročie úmrtia. Jozef Kútnik - Šmálov bol literárny vedec, historik, prekladateľ, kultúrny pracovník a katolícky kňaz. V období budovania socializmu prešiel pracovnými tábormi, väzením a perzkúciami, za svoje nekompromisné postoje stal sa až do smrti "persona non grata". Založil najvýznamnejšie katolícke vydavateľstvá a edície Svet, Obrodu a Verbumu.

Nájdete nás na Facebooku