Jedenáste prikázanie


Záverečná časť adaptácie románu Jána Jonáša o premenách slovenskej dediny na sklonku II.svetovej vojny a v povojnových rokoch.

Nájdete nás na Facebooku