Historická panoráma (Vladimír Clementis)

Pondelok 4.12.2017


Vhodné pre všetkých

Dokumentárny film o životných paradoxoch ľavicového politika dr.V. Clementisa.

Dokumentárny film o diele a životných peripetiách popredného slovenskéhé politika a národohospodára profesora doktora Imricha Karvaša.

Nájdete nás na Facebooku