Konečná dolina

Utorok 12.03.2019


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Pôvodný televízny videofilm, v ktorom autori konfrontujú morálne princípy mladého architekta s jeho túžbou po dobrom živote.

Pôvodný televízny videofilm, v ktorom autori konfrontujú správne morálne princípy mladého architekta Mikiho s pragmatickou túžbou po dobrom živote. Zobrazenie morálneho profilu mladého, ambiciózneho človeka, ktorý pristupuje na určité kompromisy. Konfrontácia jeho predstáv o živote je situovaná do konfliktu s dedinou, ktorá je uzavretým svetom. Tu sa stretáva s vyhranenými názormi a naopak, jeho vlastné narážajú na imunitu jednej pospolitosti, keď má naprojektovať v dedine Dom smútku.

Nájdete nás na Facebooku