"Jára Cimrman, ležící, spící"

Sobota 3.03.2018


Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Životopis nezabudnuteľného muža, ktorý upadol do zabudnutia.

Nájdete nás na Facebooku