Na vysokej skale

Jednotka | Sobota 27.01.2018, Spišský rebel


Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár

Povesť o udalostiach z 15. stor., vzbure drobného zemanstva pod vedením rytiera Rolanda z Markušoviec a jeho láske k poľskej grófke Anne.

Povesť zo série Na vysokej skale hovorí o udalostiach v 15. storočí, o vzbure drobného zemianstva proti šľachte pod vedením rytiera Rolanda z Markušoviec a jeho láske k poľskej grófke Anne. Annu odvádza jej otec na Spiš, aby ju vydal za kráľovho obľúbenca. Lenže jej srdce získal - spolu so Spišským hradom - chudobný rebelantský rytier Roland. Kňažná Anna ho nielen zachráni pred smrťou, ale získa pre neho i priazeň kráľa.

Chudobný ovčiar nájde na paši poklad. Zlatky vie zužitkovať, ale kameň, ktorý ich kryl, dá na hranie deťom. Keď náhodný kupec ponúkne za ten kameň nečakanú cenu, ovčiar pochopí, že to nie je obyčajný kameň a na- miesto predaja ho venuje kráľovi. Za odmenu môže vysloviť akékoľvek želanie. Chce zem a povolenie postaviť sedem ovčínov. Keď ich kráľ príde pozrieť, zistí, že prešibaný ovčiar postavil sedem krásnych hradov. Jednému z nich dal kráľ meno - Krásna Hôrka. , Chudobný ovčiar nájde na paši poklad. Zlatky vie zužitkovať, ale kameň, ktorý ich kryl, dá na hranie deťom. Keď náhodný kupec ponúkne za ten kameň nečakanú cenu, ovčiar pochopí, že to nie je obyčajný kameň a na- miesto predaja ho venuje kráľovi. Za odmenu môže vysloviť akékoľvek želanie. Chce zem a povolenie postaviť sedem ovčínov. Keď ich kráľ príde pozrieť, zistí, že prešibaný ovčiar postavil sedem krásnych hradov. Jednému z nich dal kráľ meno - Krásna Hôrka.

Nájdete nás na Facebooku