Historická panoráma (T.G.Masaryk)

Štvrtok 14.09.2017


Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Osobnostný profil T.G.Masaryka a obraz doby, ktorá formovala jeho filozofické, štátnické a politické postoje.

T.G.Masaryk ako filozof, politik, humanista, ako kontroverzná a rozporuplná osobnosť. Niektorí ho vnímali ako muža činu, neúnavného obhajcu spravodlivosti, odhodlaného bojovníka, ktorý vytvoril základy a bol jedným zo zakladateľov Československej republiky.. Po rokoch v exile sa triumfálne vrátil do Prahy a pre mnohých bol hlasom, svedomia, ktorý varoval pred neautentickým konaním a mylným myslením.. Iní ho ohovárali, špinili, pokladali za outsidera, klamára, škodcu a kolaboranta, ktorý si údajne rád pripisoval zásluhy iných. Film je zameraný na osobný a osobnostný profil T.G.Masaryka s cieľom priniesť jednak obraz doby, ktorá formovala jeho štátnické, filozofické a politické zrenie. Vo filme vystupujú svedkovia, ktorí sa s ním osobne stretli. A to je vari na filme to najcennejšie. T.G.Masaryk a jeho vzťah k Slovensku. Film bol pripravený do vysielania k 28.októbru - kedy si pripomíname vznik 1. predvojnovej ČSR

Nájdete nás na Facebooku