Púť vody

Štvrtok 5.01.2017


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Dokumentárny film

Dokumentárny film predstavuje cesty vody od najvyšších polôh až po veľké rieky. Jej rozmanité podoby od vysokohorských plies, mohutných vodopádov, podzemných i povrchových tokov, rašelinísk, močiarov, riek s ramenným systémom. Každý biotop vytvára vhodné životné podmienky iným druhom fauny a flóry.

Nájdete nás na Facebooku