Filmoviedky


Filmoviedka Zradení je sondou do bežnej slovenskej rodiny, v ktorej si jej členovia riešia na úkor dieťaťa svoje pracovné i osobné frustrácie.

Nájdete nás na Facebooku