Reláciu najbližšie vysielame

Senior klub


O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.

Nájdete nás na Facebooku