SK DEJINY - Oslobodenie


Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovaná 70. výročiu oslobodzovania Slovenska.

Nájdete nás na Facebooku