A3UM

Dvojka | Utorok 17.04.2018, HYBRIDY


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Zaostrené na architektúru a dizajn MADE IN SLOVAKIA.

Hybridy V súčasnej architektúre sa výdatne skloňuje slovo hybridizácia. Tento pojem zahŕňa množstvo metód, postojov, prvkov či žánrov, no v princípe vždy ide o reakciu na spoločenské zmeny (napr. transformácia tradičnej rodiny, prístup k informáciám a networking...). Život nie je lineárny a ani čierno-biely, funkcie aj významy sa premiešavajú, hranice medzi súkromným a verejným sú poposúvané, domov už nie je uzavretá jednotka. Tradícia a progres nemusia ísť proti sebe, históriu a súčasnosť možno vnímať ako kontinuálny celok. A toto všetko v architektúre ale aj v dizajne dokážu vstrebať práve hybridné formy, ktoré všetky špecifiká a jedinečnosti stmelia do spoločného celku. Kam pôjdeme na návštevu: Na Záhorí architekti Halada, Brádňanský a Staňo postavili dom, v ktorom aj na obmedzenom priestore rozvinuli prekvapivo rozsiahly vnútorný program koncipovaný ako koláž viacerých metód a funkcií. Na nádvorí FFUK v Bratislave architekt Igor Palčo s kolegami namixoval pestrý koktail múrov zo začiatku 20. storočia, fialovej liatej podlahy, betónového útvaru s plató a oceľovo-skleného zastrešenia. Ako „oddychové“ intermezzo poslúži debata s dizajnérmi Petrom Simoníkom a Elenou Bolcekovou (alias Allt), ktorých práca takisto vykazuje mixáž známych prvkov a úplne nových tvarov.

Nájdete nás na Facebooku