Nebolo úniku

Utorok 6.06.2017


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Riziká odmietnutia spolupráce s ŠTB.

Zámerom dokumentárneho filmu Nebolo úniku - roky 1968 až 1989 nie je podrobný rozbor činnosti tajnej služby. Ten doteraz nebol urobený. Je to vec špecialistov v tejto oblasti. Film chronologicky zobrazuje hlavné spoločensko-politické udalosti v tomto období, ktoré pútali "záujem" tajných výzvedných zložiek. Nosnými udalosťami boli okrem iného podpis Helsinského dohovoru o ľudských právach v roku 1975 a súvislosti so vznikom disentu v Čechách a na Slovensku. Ďalším aspektom je aj vplyv Gorbačovovej perestrojky v bývalom ZSSR. Tieto skutočnosti vyvrcholili v novembri 1989 v tzv. nežnej revolúcii. V tomto kontexte sa vynára množstvo otázok a nejasností - jednou z hlavných je do akej miery bola zainteresovaná ŠTB v príprave Novembra 1989. Film bol vyrobený s podporou Ministerstva kultúry SR.

Nájdete nás na Facebooku