Stretnutie s Hanou Ponickou

Streda 15.11.2017


Vhodné pre všetkých

O životných peripetiách slovenskej spisovateľky a disidentky Hany Ponickej.

Nájdete nás na Facebooku