Pythagoras zo Samu

Pythagoras zo Samu

01. 01. 2006 08:30

(cca 580 - 496 pred naším letopočtom)

"Bohovia dali človeku dve ruky, aby ich neobťažoval s každou maličkosťou."
"Najkratšie odpovede - áno a nie - vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie."
"Mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčať."

Pytagorovci, rovnako, ako aj filozofi z milétskej školy, hľadali prapôvod všetkého. Pre nich sa podstatou vecí nestala nejaká pralátka, alebo živel, ktorý si možno predstaviť, ale - číslo.
Spájali čísla s určitými vlastnosťami. Jednotka znamenala bod, dvojka čiaru, trojka plochu a štvorka teleso.
Keďže číslo má svoje miesto v číselnom rade, je aj princípom usporiadania. Keď označili číslo za základ všetkého, odpovedali zároveň aj na otázku - ako je možné, že svet nie je chaos, ale je kozmos, teda čosi správne usporiadané.
V ich ponímaní správne usporiadaný kozmos - spôsobil, že ako prví prišli s predstavou heliocentrickej sústavy.
A na nich sa aj o približne 2000 rokov neskôr odvolával aj Koperník vo svojom spise „O kruhovom pohybe nebeských telies".
Pytagorovcov tiež veľmi zaujímala hudba a jej fyzikálny základ - akustika. Skúmali harmóniu a disharmóniu tónov, teda opäť čísla a vzťahy medzi nimi. Ako prví vraj odhalili vzťah výšky tónu od dĺžky struny.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Pythagoras zo Samu 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Pythagoras zo Samu 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia