Zenón z Kítia a stoici

Zenón z Kítia a stoici

01. 01. 2006 09:00

(cca 333 - 261 pred naším letopočtom)

"Keď mlčím, dozvedám sa o nedostatkoch iných a súčasne zakrývam svoje."

Obdobie helenizmu, keď slobodné mestské štáty v antickom Grécku stratili svoju politickú nezávislosť.

Na prelome 4. a3. storočia pred Kristom sa nad Heladou zmráka. Žiara minulosti sa stráca, všetko sa ponára do šerosvitu. Je to šerosvit večera. táto zmena sa naplno prejavuje aj vo filozofii, ba v nej predovšetkým. Bytostne sa dotýka samej osobnosti filozofa. Z teoretika, narábajúceho často abstraktnými pojmami, sa stáva mudrc, od ktorého sa očakáva odpoveď na otázku „ako žiť". Ako žiť v tomto meniacom sa svete?
Na túto výzvu odpovedajú filozofi rôzne...
Epikurovci odporúčajú vyhľadávať pôžitok a žiť v ústraní. Skeptici sa nazdávajú, že ak o povahe vecí nič spoľahlivého nevieme, najlepšie bude zdržiavať sa úsudku a nič o svete nepovedať. Získame tým duševný pokoj - atarxiu - a to v neistých časoch nie je málo.
Nás však bude zaujímať odpoveď filozofov stoickej školy , nepochybne najvplyvnejšej a najdlhšie pôsobiacej zo všetkých filozofických škôl obdobia helenizmu. Základná odpoveď stoikov na otázku „ako žiť" znie: Žiť v zhode s prírodou ...

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Zenón z Kítia a stoici
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia