Empedokles z Akragantu

Empedokles z Akragantu

01. 01. 2006 09:15

(483 - 423 pred naším letopočtom)

"Kto hľadá múdreho, musí najprv sám byť múdry."

Poučený vyše storočným dovtedajším vývinom gréckeho myslenia, označil za „praprvky" štyri živly: oheň, vzduch, vodu a zem. lenže už jeho predchodcovia sa pýtali aj na to, čo je princípom pohybu a zmeny. Empedokles poeticky odpovedá, že je ním miešanie sa týchto prvkov, ku ktorému dochádza v dôsledku striedajúcej sa nadvlády sváru a lásky. Svár a láska sú teda dve protikladné, navzájom zápasiace a súčasne jeden od druhého neoddeliteľné kozmické sily. Bez nich by nebolo možné vysvetliť vznik, zánik a zmenu, drámu kozmu a bytia, na ktorej sa napokon zúčastňuje aj každý z nás.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Empedokles z Akragantu
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia