Demokritos z Abdér

Demokritos z Abdér

01. 01. 2006 09:30

(460 - 370 pred naším letopočtom)

"Kto nemá jediného priateľa, nezaslúži si, aby žil."
"Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných."

Praotec atomizmu - Demokritos nedôveroval zmyslom a vravel: „v skutočnosti nič nevieme, lebo pravda je hlboko skrytá". Poznať ju vraj nemožno zmyslami, ale len rozumom.
Rozmýšľajúc o podstate vecí, došiel k názoru, že všetky veci sa skladajú z častíc ďalej nedeliteľných - z atómov. Podľa jeho názoru základom všetkého sú atómy a prázdno. Pričom atómy sú bytie a prázdno nebytie.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Demokritos z Abdér
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia