Sofisti

Sofisti

01. 01. 2006 09:45

(asi polovica 5. storočia pred naším letopočtom)

Protagoras: "Človek je mierou všetkých vecí."

Asi v polovici 5. storočia pred naším letopočtom sa do stredu záujmu filozofov namiesto pátrania po „praprvku" bytia - dostal človek, problém morálky a štátu. Šlo o antropologický obrat.
Zakladatelia sofistickej filozofie sa sústreďovali na človeka. Nešlo im však o to, vysvetliť, čo je človek, čo pravda, čo dobro. Ich, ako filozofov by to azda aj bolo zaujímalo, ale tých, čo ich platili zaujímalo ako presadiť svoje politické, vlastnícke, podnikateľské a podobné záujmy. Tieto záujmy sa presadzujú vo vzájomnom styku ľudí, v ich komunikácii. A hlavným nástrojom medziľudskej komunikácie - čiže rozhovoru, polemiky, sporu a pod. je reč. Sústredený záujem o reč a problémy jazyka vôbec je najväčším prínosom sofistov do vývinu filozofie.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Sofisti
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia