Platón

Platón

01. 01. 2006 10:15

(428 - 347 pred naším letopočtom)

"Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil."
"Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli."
"Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné."

Najväčší vplyv na Platónovu filozofiu mal jeho učiteľ Sokrates, predovšetkým jeho dialogická forma riešenia problémov. Jeho spisy sú napísané formou dialógov.
Obaja Sokrates i Platón uznávali myšlienku - ideu „Dobra" ako najvyššiu zo všetkých morálnych hodnôt. Platón ju dokonca vnímal ako najvyššiu hodnotu vôbec.
Platón bol presvedčený, že skutočné bytie možno pripísať iba „ideám". ktoré sú večné, nemenné, dokonalé (človek ako taký, strom ako taký...). Konkrétni ľudia, konkrétne stromy... sú nedokonalé, a tak sú iba tieňmi dokonalého sveta ideí.
Platónova filozofia bezprostredne prináša myšlienku o nesmrteľnosti duše. Nesmrteľnosť vyplýva z toho, že duša, ktorá sa spája s telom, svojou podstatou neprináleží tomuto svetu - svetu vecí. Svojou podstatou duša patrí do sveta ideí.
Platón a ideálny štát.
Hlavnou zásadou Platónovho ideálneho štátu je, aby každý robil to, čo dokáže. Istým spôsobom ide o stavovské usporiadanie: vládnuť majú tí, u ktorých dominuje rozumová duša, teda filozofi (neskôr myšlienku korigoval a vládcami nemali byť filozofi, ale „zákon" daný bohom). Tí, ktorí sú schopní udatnosti či chrabrosti majú byť vojakmi. A napokon početný stav výrobcov: remeselníci, roľníci, obchodníci, námorníci... Ich súlad je predpokladom spravodlivého štátu.
Podľa Platóna iba tretí stav má nárok na súkromné vlastníctvo, pretože vidina možného rozšírenia vlastníctva poháňa príslušníkov tohto stavu dopredu. Naopak, vládcovia a obrancovia nárok na vlastníctvo nemajú, pretože úsilie obohatiť sa, by ich mohlo odvádzať od ich poslania a čo horšie, mohlo by byť zdrojom korupcie a teda morálneho úpadku štátu.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Platón 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Platón 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Platón 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia