Epikuros zo Samu

Epikuros zo Samu

01. 01. 2006 11:00

(341 - 270 pred naším letopočtom)

"Nie je dôležité, ako dlho žijeme, ale či žijeme šťastne."
"Smrť pre nás nie je ničím. Pretože kým žijeme, nie ju ona. A keď je tu ona, nie sme tu už my."
"V živote nerob nič také, aby si potom mal strach, či sa to dozvedia tvoji príbuzní."

V období helenizmu sa ťažisko filozofie sa presúva z teoretických problémov na praktické otázky. Ústredným problémom filozofovania sa stáva otázka: ako žiť?
Epikuros na túto otázku odpovedal, že podmienkou blaženého života je pôžitok, rozkoš (hedoné). Zároveň však tvrdí, že nemožno žiť príjemne, ak nežijeme rozumne, pekne a spravodlivo. Neodsudzuje ani telesné rozkoše, dáva im však len toľko priestoru, aby neprekážali vyšším, duchovným pôžitkom.
„... keď hovoríme, že cieľom je rozkoš, nemáme na mysli rozkoše ľudí rozpustilých, ani rozkoše spočívajúce v pôžitkárstve, ale máme na mysli rozkoš spočívajúcu v stave, v ktorom človek necíti telesné strasti a duševný nepokoj:"

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Epikuros zo Samu
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia