Cicero Marcus Tulius

Cicero Marcus Tulius

01. 01. 2006 11:15

(106 pred naším letopočtom - 43 nášho letopočtu)

"Múdrosť neslobodno len získavať, ale treba ju aj využiť."
"Radšej byť, ako vyzerať."

Cicero prijal eklektický prístup vo filozofii. Podľa neho treba z rozličných filozofických koncepcií vybrať najlepšie myšlienky a usilovať sa ich logicky pospájať.
Bez filozofie sa nedá hovoriť o ničom, čo sa týka náboženstva, smrti, svedomitosti, vlastenectva, dobra či zla, cnosti či chýb, povinnosti, bolesti, pôžitku, vášní..."
Originálny je jeho prínos do rímskej, ale aj neskoršej európskej filozofie i tým, že vytvoril latinskú filozofickú terminológiu. Termíny ako subjekt, kvalita, konsenzus... zaviedol práve on.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Cicero Marcus Tulius
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia