Plotinos

Plotinos

01. 01. 2006 12:00

(asi 204 - 270)

„ Všetky veci, aj pôvodne jestvujúce, aj iné - sú skrze Jedno"

Bol hlavným predstaviteľom poslednej veľkej antickej filozofickej koncepcie - novoplatonizmu.
Centrom Plotinovej filozofie je „ontológia" - teda všeobecné učenie o bytí.
Bytie má podľa neho hierarchickú štruktúru. Na vrchole je čosi absolútne, nepomenovateľné a poznaním nepostihnuteľné, božské - „Jedno". Toto „Jedno" vyžaruje zo seba nižšie roviny bytia, ktoré sú menej dokonalé a už môžu byť predmetom poznania.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Plotinos
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia