Augustinus

Augustinus

01. 01. 2006 12:15

(354 - 430)

"Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako je nebo postavené.´"

Mohutná mysliteľská osobnosť obdobia patristiky, najväčší mysliteľ spomedzi „otcov cirkvi".
Keď ostatné spôsoby hľadania pravdy sa ukázali nie dosť účinné, povedal si: „Nevystupuj von zo seba! Obráť sa do seba, lebo pravda prebýva vo vnútri človeka... Nepatrí však človeku, ale pochádza od Boha a vyžaduje čisté srdce, prístupné osvieteniu..."
Pamäť je podľa Augustina zárukou kontinuity osobnosti, pamäť je základom toho, čo nazývame dušou a duša je to, čo človeka spája s Bohom.
Duša má podľa Augustina 3 základné schopnosti: rozum, pamäť a vôľu. Najvýznamnejšou je práve vôľa, - vôľa veriť, chápaná ako rozhodnutie prijať „Zjavenia".
Cesta rozumu a sebaskúmania je pre Augustina veľmi dôležitá, ale jej výsledok je vždy neistý. Istota je iba vo viere, a preto prosí Boha: „Daj, aby som porozumel Písmu, pretože sme priveľmi slabí, aby sme púhym rozumom našli pravdu."
„Ver, aby si rozumel."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Augustinus 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Augustinus 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia