Boethius

Boethius

01. 01. 2006 12:30

(cca 480 - cca 526)

Posledný Riman a prvý scholastik.
Výrazne prispel k vypracovaniu a sformovaniu idey „trívia a kvadrívia", t.j. základnej koncepcie stredovekej výučby. Znamenalo to, že po absolvovaní trívia (gramatiky, rétoriky a dialektiky) mal žiak prejsť ku kvadríviu (geometrii, aritmetike, astronómii a hudbe).
Jeho najznámejším dielom je „Filozofia utešiteľka" (alebo „Útecha z filozofie") V tomto diele sa venuje otázkam ľudského šťastia, spravodlivosti, dobra, postavenia človeka vo svete a jeho vzťahu k Bohu.
A prichádza k paradoxnému záveru: „...Šťastena ľuďom väčšmi prospieva, keď je k nim nepriateľská, ako keď je im naklonená... Keď je priaznivá, odpútava ich pozornosť od pravého dobra, robí ich povrchnými, keď je nepriaznivá, núti ich zmúdrieť školou protivenstiev a obrátiť sa k ozajstnému dobru."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Boetius
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia