Ján Scotus Eriugena

Ján Scotus Eriugena

01. 01. 2006 12:45

(cca 810 - 877)

Eriugena vytvoril monumentálny 5-zväzkový spis „O rozdelení prírody". Spis vznikol približne v rokoch 862 - 866 a má formu dialógu medzi učiteľom a žiakom. Eriugena sa ním trvalo zapísal do rozvoja európskeho myslenia.
Jeho hlavná myšlienka je, že všetko, čo vo svete jestvuje a čo sa v ňom deje, je jednotným procesom, ktorý sa v Bohu začína a do Boha vyúsťuje. Ako kresťan Eriugena rešpektuje Písmo, teda zjavenie, je však presvedčený, že rozum by sa s ním nemal dostávať do protirečenia.Eriugenovo dielo fascinuje tým, že po storočiach úpadku západoeurópskej kultúry, v chaotických spoločenských podmienkach dokázal vybudovať filozofický systém a podať ucelený výklad skutočnosti.
Eriugena nezaložil školu ale ovplyvnil mnohých. A napriek tomu, že o 400 rokov neskôr nechal jeden z pápežov spáliť, stredovek ho neprestal študovať...

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Ján Scotus Eriugena
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia