Focios

Focios

01. 01. 2006 13:00

(cca 820 - 891)

"Tvorca prírody je i tvorcom umeleckého slova."

Zákon Focios chápe ako akýsi svorník medzi hmotnou a duševnou zložkou človeka. Na to nadväzuje chápanie vzťahu svetskej a duchovnej moci. Pochopiteľne, Focius ako patriarcha (duchovná hlava východorímskej cirkvi) sa usiluje posilniť postavenie duchovnej moci. „Pretože štát sa rovnako ako človek skladá z údov a častí, sú jeho najvýznamnejšími a najdômyselnejšími údmi cisár a patriarcha. preto úplná jednomyseľnosť a zhoda medzi cisárom a patriarchom znamená duševný aj fyzický mier poddaných."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Focius
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia