Anzelm z Canterbury

Anzelm z Canterbury

01. 01. 2006 13:30

(1033 - 1109)

"Nepoznávam preto, aby som uveril, ale naopak - verím, aby som porozumel"

Vrcholným výkonom jeho mysliteľskej činnosti je tzv. ontologický dôkaz existencie božej, vychádzajúci zo samotného pojmu „Boha".
„V našej mysli máme pojem absolútne dokonalej bytosti - t.j. Boha. Vzniká otázka: Jestvuje táto najdokonalejšia bytosť iba v našej mysli, alebo jestvuje aj v skutočnosti? Ak jestvuje v skutočnosti, potom má vlastnosť, ktorú by nemala, keby existovala iba v našej mysli. Čosi by jej k úplnej dokonalosti chýbalo. Totiž to, že jestvuje aj mimo našej mysle. treba teda uznať, že Boh nemôže jestvovať iba v našej mysli, ale musí jestvovať aj v skutočnosti. A tak z pojmu Boha vyplýva aj jeho reálna existencia."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Anzelm z Canterbury
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia