Pierre Abélard

Pierre Abélard

01. 01. 2006 13:45

(1079 - 1142)

"Človek je vždy unavený tým, že nemiluje"
"Je tak poľutovaniahodné, že z lásky väčšinou robíme pravý opak toho, čo vlastne chceme."

„Rytier dialektiky" vo svojich výkladoch zdokonalil metódu prepracúvania sa k pravde prostredníctvom protikladných, navzájom sa spochybňujúcich tvrdení. Na veľkom množstve príkladov demonštruje, ako si výroky samej Biblie, ale aj Otcov cirkvi, teda autorít, navzájom odporujú. Preto tieto texty nemožno iba bezducho prijímať, ale treba sa nad nimi zamýšľať, kriticky ich skúmať.
„Je znakom skvelého ducha milovať v slovách pravdu a nie slová... Skúmajte všetko, ale pridŕžajte sa toho, čo je dobré!"
Abélard odmietol rovnako stanovisko realistov, ktorí tvrdili, že iba všeobecné pojmy (univerzálie) sú skutočné a rovnako odmietol i postoj nominalistov, ktorí zasa za skutočné považovali iba jednotlivé veci a všeobecné pojmy boli pre nich len „chvením vzduchu". Podľa Abélarda všeobecné pojmy (po latinsky „koncepty") vyjadrujú to podstatné vo veciach.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Abélard
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia