Maimonides

Maimonides

01. 01. 2006 14:00

(1135 - 1204)

"Je lepšie a prijateľnejšie prepustiť tisíc vinných ako odsúdiť na smrť jediného nevinného."

Najvplyvnejší mysliteľ židovskej filozofie 12. storočia Moše ibn Majmún, v latinskom prepise Maimonides.
Maimonides bol presvedčený, že medzi vierou a rozumom niet zásadného protirečenia. Jeho slobodomyseľnosť má však hranice - sú nimi základné články viery. Ak sa tie vymykajú rozumu, nie je to, podľa neho, argument proti nim. Ustúpiť musí rozum.
Problém, či svet je večný alebo stvorený, nemožno tiež definitívne vyriešiť jednoznačne presvedčivým dôkazom. I tu má myslenie svoju hranicu. Maimonides, ako teológ, totiž bezvýhradne uznáva stvorenie sveta z ničoho.
Maimonides pri riešení otázky o nesmrteľnosti duše rozlišoval medzi zložkou duše spätou s telom a zanikajúcou s ním. A zložkou pochádzajúcou z vyššej inteligencie, vyžiarenej z nej a nesmrteľnej. Táto zložka však nie je daná každému, treba sa k nej prepracovať rozvíjaním svojich poznávacích schopností.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Maimonides
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia