Albert Veľký

Albert Veľký

01. 01. 2006 14:15

(1193 - 1280)

"Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže."

Vytýčil si cieľ sprístupniť celú Aristotelovu filozofiu (nielen útržky) a využiť ju na podporu kresťanskej teológie.
Albertov aktívny záujem o výklad prírody ho aj v ústrednej filozofickej otázke scholastiky - v otázke univerzálií - priviedol k veľmi vyváženému stanovisko. Išlo o otázku, či univerzálie, teda všeobecné pojmy sú reálne, alebo či sú to len mená a reálnymi sú konkrétne jednotliviny.
Albert tvrdí, že univerzálie jestvujú trojako: pred vecami - v Božej mysli ako čisté možnosti, vo veciach ako ich podstaty a po veciach ako všeobecné pojmy. Toto stanovisko sa označuje ako umiernený realizmus, na ňom budoval a ďalej ho spresňoval Tomáš Akvinský.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Albert Veľký
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia