Tomáš Akvinský

Tomáš Akvinský

01. 01. 2006 14:45

(1225 - 1274)

"Ak sú kacíri úplne vykorenení smrťou, neprotirečí to príkazom Nášho Pána."
"Daň - dovolený prípad lúpeže."

Učiteľské pôsobenie a najmä rozsiahle dielo Tomáša Akvinského reprezentuje vrcholné obdobie scholastiky, stredovekej filozofie a teológie.
18. júla 1323 povedal v Avignone, pri príležitosti vyhlásenia Tomáša Akvinského za svätého, pápež Ján XXII., že „Tomáš sám priniesol Cirkvi viac svetla ako všetci ostatní učitelia." Toto svätorečenie sa konalo necelých 50 rokov po Tomášovej smrti.
Tomáš Akvinský úspešne dovŕšil dlhotrvajúcu snahu spojiť Aristotelovu filozofiu s kresťanskou teológiou... Tomáš tvrdí, že Boh nerobí nič zbytočne. Keď nám dal rozum, mali by sme ho používať. Podľa neho rozum môže vo viere iba upevňovať. A nepoužívanie rozumu je vlastne opovrhovanie darom božím.
Tomáš zdôrazňuje i význam slobody vôle, bez ktorej by nebola možná zodpovednosť človeka za jeho činy. Nad vôľu však nadraďuje rozum.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Tomáš Akvinský 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Tomáš Akvinský 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia