Georgio Gemistos Plethon

Georgio Gemistos Plethon

01. 01. 2006 15:30

(1355 - 1452)

Jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že upozornil na význam novoplatonizmu ako základu pre vytváranie nescholastickej renesančnej filozofie. Pritom mimoriadny význam malo jeho zdôraznenie centrálneho významu človeka v hierarchii bytia.
V Plethonovej filozofii je človek spojovacím článkom stmeľujúcim vesmír.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Georgio Gemistos Plethon
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia