Marsilio Ficino

Marsilio Ficino

01. 01. 2006 16:00

(1433 - 1499)

"História je nevyhnutná nielen preto, že spríjemňuje život, ale tiež preto, že mu dáva morálny význam."

Usiloval sa spojiť novoplatonizmus s kresťanstvom. Jeho prístup k otázke vzťahu Boha, sveta a človeka sa výrazne odlišuje od scholastického. Boh je síce absolútnym rámcom celého kolobehu bytia, ale jeho centrum je človek. Človek, ktorého podstatu tvorí duša, ale ktorý je zároveň bytosťou telesnou je sprostredkovateľom medzi nebeským a pozemským svetom.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Marsilio Ficino
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia