Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

01. 01. 2006 16:15

(1452 - 1519)

"Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami."
"Kto chce za deň zbohatnúť, do roka chce odvisnúť."

Vynikol nielen ako maliar, ale aj ako vedec, technik-inžinier, anatóm a spoluiniciátor nového nescholastického myslenia. Dištancoval sa od neplodnej školskej (scholastickej) vzdelanosti. „... moje vývody pochádzajú zo skúsenosti a nie zo slov druhých... múdrosť je dcérou skúsenosti... myslím, si, že vedy, ktoré sa nerodia zo skúsenosti, matky všetkej istoty, sú zbytočné a plné omylov... Skúsenosť, prostredník medzi tvorivou prírodou a ľudským pokolením učí, aké vzťahy utvára príroda medzi smrteľníkmi a k čomu ju vedie nevyhnutnosť, lebo len tak môže pôsobiť ako ju učí rozum jej vodca."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Leonardo da Vinci
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia