Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli

01. 01. 2006 16:45

(1469 - 1527)

"Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým"

"Vladárovi nikdy nechýba legitímny dôvod na to, aby porušil svoj sľub."

Predovšetkým vďaka jeho dielu „Vladár" ho môžeme považovať za zakladateľa novovekej politickej filozofie, dnes by sme povedali politológie.
Machiavelli v svojom diele - založenom na pozorovaní vtedajšej praktickej politiky - dospel k veľmi realistickému pochopeniu mechanizmu politickej moci. jeho koncepcia sa síce dosť vzdialila humanistickým ideálom renesančných filozofov, no jedným - a to veľmi podstatným - znakom s nimi súvisí. „Záleží na človeku, čo zo seba urobí, alebo čo zo seba nechá urobiť. Je to jeho voľba a jeho zodpovednosť..."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Niccolo Machiavelli
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia