Erazmus Rotterdamský

Erazmus Rotterdamský

01. 01. 2006 17:00

(1466 - 1536)

"Ak stále rozmýšľaš nad tým, čo chceš urobiť a čo dúfaš, že sa stane, nikdy to neurobíš a nikdy sa to nestane."
"Je najväčším šťastím, keď človek chce byť tým, kým je."

"Keď hľadáš nových priateľov, nezabúdaj na starých."

Erazmova autorita vyplývala z dôkladnej znalosti klasických textov, Bibliou počínajúc, Otcami cirkvi pokračujúc a scholastikou nekončiac. Mal odvahu skúmať ich nezaujato a kriticky. Nepýtal sa, ako si tieto texty vykladá duchovná vrchnosť, ale hľadal, čo v nich naozaj je. Nech sa to už autoritám páčilo, alebo nie.
Kresťanstvo považoval za základ duchovnej jednoty Európy, ba ľudstva vôbec.
V roku 1516 vyšiel v Bazileji jeho kritický preklad Nového zákona do latinčiny, ktorý vyvolal veľký ohlas. Preklad doplnil rozsiahlymi komentármi a tým pripravil predpoklady pre budúce preklady Biblie do národných jazykov. Už pred Lutherom požadoval, aby každý veriaci mal priamy prístup k Písmu svätému a právo na jeho výklad.
Popri tom sa Erazmus venoval rôznym problémom etiky, politiky, či pedagogiky. V diele „Poučenie kresťanskému kniežaťu" - na rozdiel od svojho súčasníka Machiavelliho - napríklad tvrdí, že politická moc musí byť predchnutá morálnymi princípmi. Alebo spis o manželskom živote, kde zdôrazňuje dôstojnosť ženy a hlása pokrokové zásady výchovy detí...

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Erazmus Rotteramský
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia