Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník

01. 01. 2006 17:15

 (1473 - 1543)

"Štúdium vied prináša pravdu a veľké potešenie mysle."

Pripísal Zemi trojaký pohyb: po prvé - okolo vlastnej osi. Ten spôsobuje striedanie dňa a noci. Po druhé - okolo Slnka, ktorý spôsobuje striedanie ročných období. A po tretie - tzv. precesný pohyb, ktorý sa prejavuje v rozdieloch medzi juliánskym a gregoriánskym kalendárom. Tým, že postavil Slnko do stredu planetárnej sústavy a pripísal Zemi dennú a ročnú rotáciu, naplnil požiadavku logickejšieho, harmonickejšieho a elegantnejšieho výkladu vesmíru v porovnaní s ptolemajovským - geocentrickým. Zrazu sa stalo jasným, že obeh Slnka okolo Zeme je iba zdanlivý.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Mikuláš Koperník
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia