Thomas Morus

Thomas Morus

01. 01. 2006 17:30

(1478 - 1535)

"Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriaďujú bohatí v mene celku, teda aj chudobných, a nazývajú ich zákony."

„...kde vládne súkromné vlastníctvo, kde sa všetko meria iba peniazmi, tam je ťažké, ba nemožné spravovať štát spravodlivo a viesť ho k rozkvetu..." Tieto myšlienky sú reakciou na spoločenské a predovšetkým sociálne následky, ktoré so sebou priniesla prvá vlna novovznikajúceho kapitalizmu v Anglicku. Ožobračovanie veľkej časti obyvateľstva (vedúce často k tragickým následkom) podnietilo aj vznik najznámejšieho diela Thomasa Mora: "Utópia"

Morovou zásluhou je, že všeobecné humanistické váhanie renesančných vzdelancov previedol do konkrétneho, hoci utopického projektu nápravy vecí ľudských, a to z pozície človeka práce, túžiaceho po rovnoprávnosti a slobode.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Thomas Morus
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia