Paracelsus

Paracelsus

01. 01. 2006 17:45

(1493 - 1541)

"Do dvadsiatky jedz, koľko môžeš, do päťdesiatky koľko musíš, a po päťdesiatke tak málo, ako len môžeš."

Ako lekár - praktik zdôrazňuje pri diagnostikovaní a terapii chorôb skúsenosť. vyzýva oboznámiť sa s doteraz účinnými spôsobmi liečby - vrátane ľudovej - a vyvinúť nové a efektívne postupy. Jeho chápanie alchýmie ako prostriedku na vytvorenie nových medikamentov, preverených v laboratóriu a v lekárskej praxi, z neho urobilo zakladateľa perspektívnej farmácie.
Nezanedbateľné je aj jeho úsilie povýšiť chirurgiu (chápanú dovtedy ako remeslo) na plnoprávnu zložku medicíny.
Pracelsus poukázal aj na vzťah medzi povolaním pacienta a jeho zdravím; napr. na vysoký výskyt silikózy u baníkov. Právom v tom môžeme vidieť počiatky sociálneho lekárstva.
Aj pre neho je skúsenosť prvoradá a tvrdí, že „čítaním kníh sa ešte nikto nestal lekárom..."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Paracelsus
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia