Francis Bacon

Francis Bacon

01. 01. 2006 18:45

(1561 - 1626)

"Poznanie je sila."
"Znalosť príčin je skutočná veda."

Baconovým celoživotným programom sa stalo „veľké obnovenie vied".
Zoči-voči záľahe slovnej a neužitočnej stredovekej učenosti vytýčil Bacon požiadavku vedy založenej na skúsenosti a vyúsťujúcej do praktických, teda použiteľných záverov.
Formuluje ako základnú podmienku vskutku novej, teda novovekej vedy metodologicky zvládnutú skúsenosť. (Iba empirické zhŕňanie poznatkov nestačí, treba ich vedecky usporiadať a vyvodiť z nich závery, ktoré prinesú - praktické - plody. Ide o induktívnu metódu).
S postavením vedy - aké by jej podľa Bacona patrilo, súvisí aj jeho utopické dielo „Nová Atlantída". Základ dokonalého štátu nevidí v neexistencii súkromného vlastníctva, ale vo využití vedy pre rozvoj spoločnosti. Panovník ideálneho štátu sa pri každom vážnom rozhodnutí radí s najvýznamnejšími vedcami.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Francis Bacon
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia