Ján Amos Komenský

Ján Amos Komenský

01. 01. 2006 19:45

(1592 - 1670)

"Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba."
"Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili."
"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti."
"Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest."

Logickým riešením „všenápravy" rozvráteného sveta sa stala pre Komenského myšlienka zásadnej reformy vzdelávania a výchovy.
Prvý veľký úspech zaznamenala knižka „Brána jazykov otvorená". Bola to moderná gymnaziálna učebnica jazykov, ktorá prinášala aj nové poznatky o mnohých reáliách prírody a ľudského sveta. Vďaka nej sa stal Komenský slávnym a rešpektovaným, o čom svedčí okrem iného i to, že ju vo svojich školách používali aj takí odporcovia protestantizmu, akými boli jezuiti.
V diele „Didaktika" už Komenský hlásal princípy ako: prístupnosť vzdelania všetkým bez rozdielu stavov, alebo zásadou: pri vyučovaní vychádzať z pozorovania prírody a života. A predovšetkým, že škola má vychovávať pre život.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Ján Amos Komenský
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia