René Descartes

René Descartes

01. 01. 2006 20:00

(1596 - 1650)

"Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti."
"Pochybujem teda myslím, myslím, teda som."

„Nestačí mať zdravú myseľ, hlavné je , dobre ju použiť." A podmienkou dobrého použitia rozumu je, podľa Descarta, správna metóda. Základným pravidlom takejto metódy je: „Nikdy neuznať žiadnu vec za pravdivú, ak ju ako takú celkom určite nepoznám. To jest starostlivo sa vyhýbať prenáhlenosti a zaujatosti a prijať do svojich súdov len to, čo sa bude môjmu rozumu javiť tak jasne a zreteľne, že o tom nebudem môcť nijako pochybovať."
Descartes uznáva tri základné istoty: prvou je istota ja (sebaistota mysliaceho subjektu), druhou - istota Boha a treťou - istota prírody. Všetky tri sú založené na prísne racionalistickom princípe, že „za pravdivé uznám iba to, čo je môjmu rozumu jasné a zreteľné".

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Rene Descartes 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Rene Descartes 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia