Pierre Bayle

Pierre Bayle

02. 01. 2006 08:45

(1647 - 1706)

"Spoločnosť si ľahšie poradí s tyraniou ako s lenivosťou."

Baylovým vrcholným dielom bol „Historický a kritický slovník". Jeho základným zámerom v ňom bolo zbaviť dejepisectvo predsudkov. Ako historik nič neprijíma nekriticky. Nijaká autorita, ani autorita Biblie nie je apriori uchránená pred kritickou analýzou pochybovačného rozumu. Dešpekt voči autoritám, ktorý pred storočím uvoľnil cestu búrlivému rozvoju prírodných vied, sa Bayle pokúša využiť aj v oblasti historiografie. Ak má byť história vedou, musí sa zbaviť nielen akceptovania vopred daných požiadaviek autorít, ale každej, aj citovej zaujatosti. Musí sa vrátiť k prameňom - podrobiť ich skúške racionálnej pochybnosti - a potom z nich čerpať východiská.
Jeho postoj azda najvernejšie vyjadrujú jeho slová: „všetci, čo poznajú zákony histórie, budú súhlasiť, že historik, ktorý chce zodpovedne splniť svoje poslanie, musí sa zbaviť sklonov k nekritickému obdivu, ako aj ohováraniu..."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

5Pierre Bayle
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia