Vico Giambattista

Vico Giambattista

02. 01. 2006 09:00

(1668 - 1744)

"Pravé je jedno, pravdepodobné mnohé a falošné nemá hraníc."

Pre Vica je človek predovšetkým spoločenskou a historickou bytosťou. Ako jeden z prvých pochopil, že požiadavky vedeckosti v prírodných vedách a v historických vedách sa navzájom zásadne odlišujú.
Vico povýšil na historické pramene aj mytologické texty. Zároveň na tieto pramene, ale aj na kronikárske a iné dokumenty vztiahol principiálnu požiadavku, že historik ich musí chápať aj vo vývine a spoločenských premenách. Nesmie ich vykladať v duchu a pojmoch súčasnosti, ale musí sa usilovať „vcítiť" do nich v čase, o ktorom daný zdroj hovorí. Nesmie do rozprávania človeka „minulosti" vkladať „dnešné" poznatky, city, vášne, či ideály.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Vico Giambattista
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia